Post Detail

ianuarie 15, 2023 in Uncategorized

Activitățile scriitorilor

Oportunități conexe

Editura ”Hermann” oferă scriitorilor oportunitatea de a-și manageria singuri activitățile – sistemul acesta asigurând independență, siguranță și încredere.

Scriitorii care au primit dreptul de autor fără rezerve au căpătat libertate, relația cu editura devenind minimă și extrem de eficientă, împrejurare în care a este evident faptul că drumul spre maturizarea totală în peisajul scrierii de carte le este acestora integral deschis.

Modelul autorului legat ombilical de editura care l-a publicat este unul învechit și nepotrivit spiritului modern al scriitorului contemporan – activ social, atent cu evoluția lui, pătrunzător și real servitor în nobila artă a scrierii.

Adresându-se exclusiv scriitorilor din zona universitară, biroul editorial îi invită către evoluții independente – imediat după etapa de publicare și acordare a siglei de brand din partea editurii. Astfel, cu dreptul de autor și independența în librăria online active, scriitorul editurii ”Hermann” își stăpânește destinul publicistic independent de editura care l-a acreditat.

Relația scriitorului cu editura nu este așadar una de colaborare, editura ”Hermann” nefiind asamblată comercial, existând categoric în afara oricărei regiuni a prestării de servicii. Legătura scriitorului cu editura devine în consecință autentic intelectuală.

Editura nu prestează servicii, ci reprezintă un modul de acreditare, aceasta existând precum un profesor, iar scriitorul precum un student – acceptarea  manuscrisului echivalând cu nota de trecere în regiunea publicării. Pentru acest context se achită onorariul de publicare și în nici un caz pentru un anume serviciu.

Așa cum taxa de studii oferă studentului un statut în respectiva facultate, în același fel, onorariul de publicare asigură într-o editură contextul de acreditare. Licența universitară nu se cumpără prin taxa de studii. La fel, onorariul de publicare nu trebuie înțeles ca o plată către un anumit serviciu. Așa cum universitatea utilizează taxa de studii pentru a pune la dispoziție studenților un eficient sistem academic, în egală măsură onorariul de publicare permite editurii să ofere scriitorilor un brand publicistic elitist, în care amestecul valorii cu nonvaloarea devine inadmisibil.

Așadar, odată ce scriitorul a fost evaluat și lucrarea lui a fost publicată, editura încheie legătura de responsabilitate, simpla utilizare a titlului câștigat – ISBN, CIP, SIGLA EDITURII – asigurând scriitorului condiția drumului deschis către alte evoluții.

Autorii care nu se pot desprinde de editura care îi publică, sunt cei care nu observă orizonturile specifice condiției scriitorilor, ratând calea către recunoaștere. Întâlnim și astfel de situații din păcate – context în care numele autorului nu poate niciodată să egaleze minimum faima editurii, și mai mult, niciodată numele acestor autori nu va furniza prestigiu editurii care i-a publicat totuși. Pentru a putea realiza publicitate unui scriitor, editorul are nevoie de un eveniment cultural derulat de către acesta.

În editura ”Hermann” activitățile culturale compun 80% din preocupări, în timp ce publicarea se desfășoară bine determinat într-un culoar ce definește restul timpului. Nu întâmplător site-ul editurii este vizitat de zeci de mii de cititori lunar, scriitorii căpătând astfel vizibilitate, spre beneficiul lor. Astfel, prin poziționarea sa în spațiul cultural românesc, editura oferă prestigiu scriitorilor,  admițând scriitori de valoare – care pot la rândul lor să compună pozitiv angrenajul editor-scriitor.

Editura își desfășoară activitatea într-o lume selectă, colaboratorii sosind din regiuni academice deosebite – scopul fiind unul singur: selecția scriitorilor în baza lucrărilor trimise la redacția editurii. Se lucrează astăzi online, nefiind activat un birou fizic, majoritatea colaboratorilor lucrând de bunăvoie, susținând editura într-o postură de maximă considerație în lumea literelor.

Editorii și colaboratorii editurii ”Hermann” sunt ei înșiși preocupați permanent de studii personale care se definitivează prin publicații, în dreptul acestora existând zeci de cărți deja lansate. În acest fel, față de subiectul oricărui manuscris primit, putem activa un colaborator de marcă, care poate realiza o evaluare de maximă acuratețe. Astfel, pentru scriitorii de valoare nu există emoții, publicarea devenind o bucurie – contextul unui onorariu unic și accesibil fiind astfel pe drept motivat.

Elemente fundamentale ale vieții scriitoricești

După această introducere, expunem în continuare câteva principii utile scriitorilor ce folosesc brand-ul editurii noastre:

1). Bunul simț trebuie să dirijeze viața scriitorilor după publicare. Faptul că un scriitor a fost acceptat de o editură cu un titlu nu coincide cu echivalarea unei trepte de egalitate între acesta și alți scriitori publicați de aceeași editură și desigur între acesta și prestigiul editurii. Lucrările sunt diferite, așa cum scriitorii au niveluri diferite de performanță culturală și intelectuală. Fiecare scriitor care a publicat aici, la editura ”Hermann” trebuie să-și etaleze cu eleganță poziția în social, înțelegând că în etapa post-publicare el devine independent, fără nici o legătură contractuală cu editura care i-a oferit acreditarea.

2). Absolvenții unei universități pornesc în viața profesională, urmând ca peste timp să păstreze o conexiune științifică cu facultatea care le-a oferit licența, sau nu, în funcție de parcursul fiecăruia. În egală măsură, un scriitor care a fost publicat își continuă independent existența –  atunci când cu generozitate o editură i-a oferit dreptul de autor, urmând să-și deruleze viața în cetate ca scriitor sau numai ca autorul unei lucrări, diferența existând, pentru că de regulă scriitorul este profund angajat în problematica comunității din care provine și în care trăiește.

3).  O facultate poate să remarce peste timp evoluția unor foști absolvenți, moment în care apar și interferențe firești exprimate prin conexiuni concrete în plan științific. În același modalitate o editură poate sesiza existența unor evenimente culturale ce pun într-o lumină pozitivă scriitorii publicați. Numai în aceste condiții, preluând un eveniment cultural declanșat de un scriitor publicat, editura se poate implica în susținerea suplimentară a respectivului scriitor. Este greșită concepția ce descrie o anume obligativitate a unei edituri de a susține prin diferite acțiuni publice un scriitor care pur și simplu nu se remarcă cu nici un fel de prezență culturală după lansarea cărții.  

4). Continuând ideile paragrafului de mai sus, devine evident faptul că întotdeauna și în mod spontan – o editură culturală și necomercială poate prelua și acredita public orice eveniment cultural legat de un scriitor publicat – lansări de carte, conferințe, aprecieri ale criticii, participări diverse în mediile culturale, etc. În fapt, scriitorii care imediat după publicare se manifestă în cutumele caracteristice condiției creatorului de operă literară vor fi remarcați și promovați cu promptitudine de editura care i-a descoperit.

5). Există autori care își doresc nespus să vândă carte, aceștia activând în principii care mai degrabă definesc marketingul decât cultura de profunzime. Scriitorul în schimb realizează un parteneriat fluid cu editurile în etapa post-publicare, în primul rând prin faptul că acesta, independent de editură, se manifestă ca om de cultură, creativ și amplu implicat în social, mai ales printr-o voce critică, pozitiv orientată către valori absolut necesare comunităților.

6). Editura ”Hermann” și-a definit foarte bine conștiința în domeniul publicării de carte, neurmărind nicidecum o dezvoltare comercială, oferind astfel scriitorilor de profunzime un excelent mediu de publicare aici în Capitala Culturală Europeană, un burg mic transilvănean, plin de istorie și tradiții valoroase. Mica editură nu este așadar o rampă de vânzare, ci mai degrabă o vitrină sofisticată, disponibilă oricărui cititor din țară, care vine aici nechemat de campanii de publicitate, căutând să vadă un rezultat al activității editurii sibiene.

7). Există scriitori cunoscuți ca lideri în domeniile în care activează, având o bogată activitate științifică sau culturală – care și-au dezvoltat în timp o bună prezență printre cititori, așa cum există scriitori care sunt deocamdată necunoscuți, cititorii urmând să decidă dacă le vor achiziționa lucrările sau nu. Din acest punct de vedere este evident faptul că un scriitor necunoscut nu poate vinde carte, mai mult decât în mediul ce reprezintă grupul de cunoscuți. Editura nu preia lipsa acestora de notorietate și invers, notorietatea editurii nu face un autor peste noapte scriitor. Fără o prezență în cetate în orice nuanțe care să definească foarte bine calitatea scriitorului ca om, nici o carte nu are șansa să devină celebră, tandemul om-carte-scriitor fiind absolut necesar.

8). O carte aduce bucurie toată viața scriitorului care a conceput-o. Cititorii însă, caută să afle informații despre autor înainte de achiziționa cartea acestuia. Dacă un autor este necunoscut, interesul cititorului de masă este instant estompat. Cititorul cult are autorii săi preferați, de regulă scriitori consacrați, în timp ce cititorul de masă caută senzaționalul prin scrierile vedetelor din media, sport și alte domenii comerciale. Astfel, scriitorii editurii ”Hermann” vor plasa carte prin lansări succesive, numai dacă își vor dărui viața condiției scriitoricești, căutând să producă o literatură echivalentă cu ceea ce în această țară s-a produs în scrierea de calitate.

9). Publicând la editura ”Hermann” un scriitor debutant se lansează corespunzător, urmând ca timpul să decidă drumul ales de acesta. Valoarea nu se definește imediat, cu o primă carte. Pentru ca editura să invite scriitorii publicați la diferite prezențe culturale, este nevoie ca scriitorii să fie ei înșiși veritabili oameni orientați către cultură, prin cunoaștere efectivă. Scriitorul este neapărat un intelectual. Prezent în social în zonele de cultură, acesta poate fi evidențiat de editura care l-a publicat, numai așa existând în plan concret o legătură permanentă scriitor-editor.

10). Toate paragrafele de mai sus au fost redactate în ajutorul scriitorilor. Cartea aduce fericire în mod evident! Și familiei scriitorului și cercului de prieteni. Peste timp, cartea poate asigura debutul persoanei care a publicat către lumea scriitoricească. Munca este însă imensă! Fără cultură, fără cunoașterea literaturii românești și a celei universale, un simplu om nu poate avansa către lucrări cu adevărat utile societății. A demonstra un mic prestigiu este un început, editura noastră încurajând mereu orice scriitor către performanță. Feriți-vă dragi scriitori de orice cutume ale modei prezentului și căutați să identificați parcursul istoric al marilor nume ale scrierii!

Principii de utilizare a dreptului de autor

1). Scriitorii beneficiază de dreptul de autor în diferite modalități: lansări frecvente de carte, prezențe în diferite conferințe, comercializări prin blog propriu, PFA, etc.

2). Scriitorii care primesc dreptul de autor își încheie orice legătură contractuală cu editura, putându-se considera realizați sub aspectul publicării.

3). Editura noastră a decis să lase în mod natural evoluția scriitorilor după publicare, motiv pentru care nu se implică în nici un fel de angajament post-editare, care ar presupune realizarea de publicitate scriitorilor, un gest considerat inacceptabil în plan etic. În nici un caz editura nu oferă servicii de promovare unor titluri sau a unor autori – aici farmecul publicării căpătând valori absolute de eleganță și imparțialitate.

4). Prestigiul oferit scriitorilor care au publicat în cadrul editurii îl considerăm o piesă oferită întotdeauna pentru merit, fapt care parafează o legătură unică și bine nuanțată atât cât trebuie, fără ca editura să ofere induceri în eroare către cititori. Așadar nimic în plus față de realitate, principiu care edifică în mod solemn soclul ce exprimă prestigiul necesar oricărei edituri axate pe ideea de cultură și selecție riguroasă.

5). Contractul de publicare își încheie scopul imediat ce scriitorul a fost publicat și cartea poate pleca spre tipar. Studentul a terminat facultatea și pornește în viața personală având licența emisă de o facultate care i-a acreditat performanța – exemplu fiind edificator și în zona publicării de carte, unde scriitorul pleacă bucuros, având o carte publicată la o editură importantă, urmând ca editorul să-și continue activitatea specifică, descoperind alți autori, respectând mereu aceste principii etice de selecție. Cele două părți se despart tehnic, rămânând însă întreaga viață conectate solemn prin gestul autentic al scrierii și respectiv al publicării.

6). Scriitorii primesc dreptul de autor – putând astfel să tipărească orice tiraj la orice tipografie din țară. Aceștia devin managerii propriei lucrări, independent de editură. Au astfel drumurile integral deschise, fapt foarte apreciat de către scriitorii care deja au publicat aici, la Sibiu. Editura le oferă astfel o libertate prețioasă, care le permite evoluții continue, fără nici un fel de constrângeri.  Editura noastră deține aceast site – care este însă foarte intens vizitat de cititori.

7). Editura noastră nu manifestă cu interese comerciale, fiind axată strict pe selecție și performanță culturală, venind astfel în ajutorul scriitorilor de valoare, care își doresc evoluții constante către marea performanță și creșteri reale. Așa definim noi marketingul etic în activitatea de editare.

8).  Întreaga comunicare se derulează prin email. Timpul pentru orice ajustări trebuie înțeles de scriitori ca fiind unul rezonabil, lejer, specific domeniului cultural, în care viteza nu duce nicăieri. Editura este una culturală, așezată într-un mic oraș din Transilvania, principul de funcționare fiind corectitudinea și transparența – ritmul fiind specific cafenelelor literare, calmul de asemenea, iar conflictele inexistente. Lucrăm cu oameni de cultură, cu scriitori și așezăm cu răbdare lucrurile cât mai plăcut, aici timpul fiind specific scrierii – unde munca intensă și căutarea perfecțiunii sunt cele mai importante lucruri!

9). Cititorilor le dorim plimbare plăcută printre titlurile articolelor din pagina web – și mai ales le sugerăm să urmărească activitatea scriitorilor, context în care le garantăm faptul că noi, editura, nu facem nici un demers publicitar în favoarea niciunui scriitor, lăsându-le acestora dreptul de autor și o libertate totală către consacrarea prin merite reale. Publicarea este un exercițiu pe care noi l-am transformat într-o profesie, urmând ca voi cititorii să aveți ultimul cuvânt în a evalua ce este util și important!

Cu responsabilitate,

Biroul Editorial ”Hermann”

15 Ianuarie 2023By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree