1). Câteva repere importante pentru vizitatorii site-ului.

1.1). Noi, Editura Hermann suntem interesați să asigurăm confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal.

1.2). Editura Hermann cu sediul în str. Sibiului nr. 111, Cis. 555300, Cartierul Arhitecților SIBIU ca entitate a Societăţii Hermann Vet SRL (J32/412/2000, CUI 9538764)  este operatorul datelor cu caracter personal pe care le transmiteți şi răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

1.3). Materialul prezentat în această secțiune a site-ului are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.editurahermann.com – numit în continuare site.

1.4). Site-ul pe care navigați acum deține în mod integral solicitările la nivel european pentru ca datele voastre să fie protejate.

1.5). Întreg materialul prezentat acum pentru voi este realizat cu respectarea principiului transparenței şi a deschiderii pentru comunicare.

1.6). Nu transferăm datele voastre cu caracter personal.

1.7). Datele abonaților şi clienților nu le comunicăm terților şi în plus noi am impus măsuri de protecție a site-lui faţă de posibile atacuri cibernetice ce au ca scop arii de stocare a datelor personale.

1.8). Vă invităm să vă generați cont pe pagina editurii. Abonarea la newsletter are avantaje. Când vă creați un cont, completați un formular de înscriere, apoi alegeți un nume de utilizator şi desigur o parolă. Noi solicităm în această etapă, date cu caracter personal: adresa de email, nume, prenume, data de naștere, număr de telefon, adresă poștală – nu vom cere niciodată alte informații decât cele strict necesare pentru plasarea unei comenzi sau cele asociate unui beneficiu real pentru voi, ca utilizatori.

2.).  Ce date cu caracter personal prelucrăm?

2.1.). În primul rând voi trebuie să cunoașteți faptul că noi – „Editura Hermann” nu vom colecta niciodată datele tale fără să avem un acord în acest sens.

2.2). Noi reținem informații de contact, precum numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon; informații despre plăti şi istoricul plăților; informații despre comenzi. Dacă voi ați deschis şi un cont în site-ul nostru, mai reținem şi codul de membru, istoricul comenzilor.

2.3.). În cazul în care deveniți client al site-ului se rețin şi alte date, precum: preferințe în cadrul editurii, alte date pe care le furnizați în contextul generării contului, plasarea de comenzi precum şi alte date ce rezultă din utilizarea site-ului.  

2.4.). Când voi accesați site-ul nostru prin Facebook, Yahoo sau Google – editura noastră reține datele voastre de profil afișate în aplicațiile amintite ca exemplu. Aici enumerăm: numele de utilizator şi adresa de e-mail.

2.5.). În momentul în care faceți o comandă de carte pe site, noi reținem adresa de e-mail, însă dacă nu finalizați comanda, nu se generează un cont şi toate datele se șterg.

2.6.). Când voi vizitați site-ul nostru şi lăsați comentarii – noi reținem automat datele prin care vă identificați.

2.7.). Trebuie să cunoașteți şi faptul că noi nu reținem şi nici nu prelucrăm date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră: informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală, decât dacă suntem nevoiți să facem acest lucru prin lege sau chiar voi ne-ați oferit un consimțământ în acest sens, explicit adresat. Mai există o altă situație, când voi ne transmiteți spontan astfel de date – în acest caz trebuie să ştiţi că nu le luăm în considerare şi le ștergem, deoarece nu ne sunt necesare în activitatea pe care o derulăm în cadrul site-ului.

2.8.). Noi nu procesăm datele voastre provenite de la terți. Nu le preluăm, în primul rând – nu le solicităm şi nici nu le acceptăm.

3.). Care sunt motivele pentru care noi prelucrăm datele tale personale?

3.1.). Noi folosim datele tale personale numai în vederea onorării achizițiilor on line şi a celor telefonice. Aici îți amintim: preluarea comenzii, eventualele situaţii de retur, notificări despre starea livrărilor, gestionarea plăților, probleme de garanții, confirmarea vârstei legale şi desigur comunicarea cu partenerii de curierat sau Poşta Română.

3.2.). La capitolul „Termeni şi condiții” găsiți definit contractul dintre noi. În acest sens reținem datele voastre personale. Dacă nu avem datele personale nu putem realiza elementele colaborării noastre legale.

3.3.). Dacă voi în relația cu noi, editura – nu ne oferiți datele personale, noi ne aflăm în imposibilitatea desfășurării serviciilor pe care le oferim prin site. Aici amintim obligații fiscale, comerciale şi de arhivare.

3.4.). Mai avem nevoie de datele voastre voluntar furnizate, atunci când realizăm diferite statistici legate de funcționarea site-lui. Ne dorim permanent să îmbunătățim informațiile pe care le oferim pentru voi pe site. Nu există nici o consecință negativă pentru voi, dacă nu furnizați aceste date.

3.7.). Nu vom transmite datele voastre cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing.

3.8.). Reținem datele voastre şi pentru eventualitatea rară în care vom fi nevoiți să ne exercităm drepturi împotriva voastră, în cazul unor nedorite situaţii de litigii.

4.). Pentru cât timp vă stocăm datele cu caracter personal?

4.1.).  Noi păstrăm datele voastre numai cât sunteți clienți activi.

4.2). Vom păstra datele voastre numai cât timp avem nevoie de ele, şi numai pentru scopul pentru care voi ne-ați dat acordul.

4.3.). Nu vom difuza datele voastre personale şi nici nu le vom vinde pentru publicitate.

4.4.). Documentelor financiar contabile aferente contractelor dintre noi le păstrăm timp de 10 ani – în termen prevăzut de lege.

4.5.). Dacă voi ștergeți contul de client, noi nu vă mai trimitem informații despre activitatea noastră. Ștergerea contului se face după ce nu mai există comenzi active.

4.6.). Dacă voi nu mai doriți să prelucrăm datele voastre personale în scop de marketing şi vă retrageți consimțământul Editura Hermann va înceta prelucrarea datelor dvs. personale.

5). Cine poate avea acces la datele voastre personale?

5.1.). Noi Editura Hermann transmitem datele voastre personale numai în scopul realizării serviciilor în favoarea voastră. Noi nu difuzăm, nu vindem şi nu cedăm terților datele voastre personale.

5.2). Când apelăm în interesul vostru la servicii ale terților, le impunem să mențină măsuri de securitate similare, cu privire la protecția datelor dvs. personale.

5.3.). În cadrul Editurii Hermann, doar cei doi asociați au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

5.4.).  Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla sub controlul nostru.

5.5.). Mai trebuie să ştiţi şi faptul că datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale şi/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime – inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți – în conformitate cu legile aplicabile.

5.6.). Noi nu transmitem datele voastre personale în statele SSE sau în afara UE.

6). Drepturile voastre.

6.1). Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal şi, prin urmare, avem grijă de serviciile de asistență pentru clienți şi vă gestionăm solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Vă stăm la dispoziție la adresa de email contact@editurahermann.com

6.2.). Ca utilizator al site-ului nostru aveți dreptul să cereți ștergerea tuturor informațiilor legate de contul dumneavoastră (contul, abonamentul la newsletter).

6.3). Aveți dreptul să primiți de la noi informări cu privire la felul în care vă sunt prelucrate datele personale.

6.4.). Aveți dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Editurii Hermann cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi detalii privind activitățile de prelucrare, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor.

6.5.). Aveți dreptul la rectificare – de a obține corectarea de către Editura Hermann a datelor cu caracter personal inexacte , precum şi completarea datelor incomplete. Rectificarea sau completarea o să fie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele.

6.6.). Aveți şi dreptul la ștergerea datelor – „dreptul de a fi uitat”.

6.7). Aveți  dreptul la opoziție precum şi dreptul de a vă adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@editurahermann.com

7). Ce înseamnă securitatea datelor voastre cu caracter personal?

7.1.). Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe serverul companiei. După ce primim datele voastre folosim proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat. De asemenea protejăm tehnic datele voastre  cu caracter personal şi  împiedicăm accesul neautorizat.

7.2.). Avem contracte cu terțe părți ce oferă servicii de găzduire şi în acest sens avem garanția că şi aceștia au obligații privind securitatea datelor personale.

7.3). Voi sunteți  responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare – username, parole, etc., utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale site-ului.

7.4.). Cu toții știm că transmiterea datelor personale pe internet nu este mereu sigură. Noi încercăm să asigurăm integral protecția datelor voastre în site-ul nostru, dar nu vă putem garanta în integritate acest fapt. Facem însă tot posibilul ca datele voastre personale să fie mereu în siguranță.

7.5.). Referitor la punctul de mai sus,  am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanentă că prelucrăm datele cu caracter personal într-o mod deschis și legal. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa contact@editurahermann.com

7.6.). Pentru a vă loga în site-ul nostru trebuie să aveți împlinită vârsta de 16 ani. Dacă descoperim că un minor a furnizat date cu caracter personal pe site-ul nostru, vom proceda la ștergerea lor imediată.

7.7.). Vă indicăm să nu oferiți date personale către site-ul nostru din cele de tip sensibil, de exemplu: origine rasială, religie, politică, sindicală, etc.

8). Fișierele tip Cookies.

8.1). Pagina noastră folosește fișiere de tip cookie, pentru o bună navigare în site. Avem în mod automat consimțământul vostru în acest sens. Puteți oricând să dezactivați aceste cookies prin intermediul browser-ului vostru de internet.

9). Alte informații.

9.1.).  Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de către Site sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@editurahermann.com

9.2.). Putem actualiza periodic această Politică şi vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul www.editurahermann.com  Cea mai recentă versiune a notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru.

9.3.). Noi o să vă ținem permanent la curent cu privire la politica noastră de confidențialitate, cu privire la felul în care vă prelucrăm datele personale, dar şi cu privire la drepturile ce vă revin. Voi trebuie doar să vizitați periodic această secțiune a paginii noastre de internet.

9.4.). Principiul promovat de Editura Hermann este acela de a utiliza pe cât posibil la minimum datele voastre personale şi vom face acest lucru numai în interesul vostru atunci când apelați la serviciile editurii noastre, prin intermediul site-ului.

9.5.). Ultima actualizare decembrie 2022.

One thought on “GDPR – POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *