Recenzia lucrărilor

Editura noastră se adresează scriitorilor din ţară sau diaspora, oferindu-le condiţii de publicare specifice Uniunii Europene.

Sibiul reprezintă astăzi un loc de geneză culturală, publicarea de carte fiind o preocupare specială în acestă regiune centrală a ţării noastre. Editura oferă scriitorilor prilejul lansării, iar cititorilor garanţia calităţii în segmentul librărie. Editurile necomerciale  au capacitatea de a pune în ecuaţia publicării scriitori de valoare. Prestigiul nu se măsoară în diverse mărimi, ci numai în ecuația separării valorii de nonvaloare!

Urmărind principiul transparenței vom expune  condițiile generale de selecție practicate  de editura sibiană ”Hermann”.

 A publica reprezintă un act de cultură extrem de important. Din acest punct de vedere recenzia în sine urmăreşte aceleaşi mecanisme la orice editură care se respectă. Concluzia vine de la sine: în actul publicării de carte, editorul şi autorul se întâlnesc şi realizează un gest cultural incontestabil, oferind astfel cititorilor rezultatul asocierii lor.  

Editura sibiană asigură întâlnirea între scritori şi cititorii săi pein intermediul ”Librăriei Online”. Farmecul asocierii se construiește numai prin autenticitate – de ambele părți. Astfel cartea  iese din reguli comerciale şi devine motorul unei evoluţii asigurate.  De la centru la periferie şi invers, circulă în elementele sale speciale un curent unic ce leagă într-un tot autorii, editorul şi cititorii.

Pentru început precizăm faptul că s-a urmărit mereu promovarea accesibilității, diversității, echității și incluziunii în activitatea editorială. Deciziile privind publicarea unui manuscris bazează întotdeauna pe merit și nu sunt afectate de naționalitatea, etnia, convingerile politice, rasa sau religia autorilor. În acest sens nicio politică a editurii noastre nu produce medii de excludere, sigurul aspect la care ținem foarte mult fiind neasocierea valorii cu nonvaloarea. În plus, editura nu reține drepturile de autor, acestea revenind integral scriitorilor.

Numele editurii este unic și nu poate fi confundat, așa cum site-ul acesta este integral original, oferind informații menite să ajute scriitorii în publicarea lucrărilor. Urmărim așadar o linie directoare foarte clară cu privire la conduita etică a selecției, în conformitate cu  disciplina editorială specifică.

Procesul editorial primordial cuprinde două etape importante, respectiv: depunerea și acceptarea/respingerea. Editura ”Hermann” publică numai lucrări cu impact în zona publicului larg, însă și în cea academică, criteriile de selecție fiind riguroase.

Ca prim element important al recenziei generale, editura noastră primește numai lucrări ale scritorilor care au absolvit una dintre facultățile listate în continuare, sau urmează cursurile acestora, ca studenți: Universitatea ”Babeș-Bolyai” – Cluj-Napoca;  Universitatea București; Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” – Iași; Universitatea ”Lucian Blaga” – Sibiu; Universitatea ”Stefan cel Mare” – Suceava; Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” – Iași; Universitatea Transilvania – Brașov; Universitatea de Vest – Timișoara; Universitatea Politehnică – București; Universitatea Politehnică – Timișoara; Universitatea Națională de Muzică – București; Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu – București; Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” – București; Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” – Cluj-Napoca.

Lista de mai sus se actualizează anual, redacția accepând sugestii bine argumentate în sensul acestei direcții de selecție. Acceptăm și scriitorii care au absolvit sau sunt studenți ai facultăților listate în topul 1-500 la nivel mondial, referința fiind urmărită în platforma: QS World University Rankings.

Dacă aveţi un manuscris, vă invităm să încercaţi un dialog cu editura din Sibiu, oferindu-vă astfel  posibilitatea de a parcurge o experienţă modernă, dinamică, serioasă şi plină de rezultate.

Editura sibiană este independentă şi se axează pe dezvoltarea unor mecanisme prin care publicarea să devină mult mai facilă şi autorii să beneficieze de o editare rapidă şi foarte clară cu privire la dreptul de autor. Mai mult, există și ”Librăria Online” prin intermediul căreia scriitorii îşi pot etala cărţile. Nu intervenim în etapa post publicare, lăsând scriitorii să-și dezvolte prezențe publice pe cont propriu, respectând astfel nobila profesie a editorului – aceea de selecție și acreditare.

Editura ”Hermann” acceptă texte originale care pot contribui eficient în domeniile umaniste și sociale, iar textele primite trebuie să respecte îndrumările editurii.

Manuscrisele trebuie să fie nepublicate și redactate de persoana care le trimite. Dacă manuscrisele includ drepturi de proprietate intelectuală, autorii sunt responsabili pentru obținerea permisiunii de la deținătorii drepturilor de autor. În cazul textelor în coautor, unul dintre autori trebuie să declare că este autorizat de ceilalți coautori să acționeze ca reprezentant al acestora.

Depunerea unei lucrări este o certificare din partea autorului (autorilor) că manuscrisul nu a fost publicat sau textul nu este transmis sau în curs de transmitere către o altă publicație. Deși politica editorială este de a publica manuscrise originale, redacția poate decide să publice un text publicat anterior, pe baza unor criterii de relevanță și oportunitate academică și intelectuală. În acest caz, manuscrisul va fi publicat numai cu o autorizație din partea deținătorului (proprietarilor) drepturilor de proprietate intelectuală.

Calitatea și claritatea scrisului sunt cerințe esențiale pentru publicare. Nu există taxe de trimitere, însă există o taxă pentru evaluarea manuscrisului. Editura nu practică servicii de corectură, respectând nobila artă a scrierii și principiul conform căruia un scriitor știe evident să aștearnă literele corespunzător.

Redacția își rezervă dreptul de a publica sau nu manuscrisele trimise și informează autorii cu privire la decizia sa într-un interval de timp rezonabil și poate sugera autorilor revizuiri, conform recomandărilor făcute de recenzori, și poate solicita o nouă evaluare a lucrării revizuite pentru a lua decizia finală privind publicarea acesteia. Autorii sunt pe deplin responsabili pentru manuscrisele publicate.

Manuscrisele trebuie trimise în format de fișier Word pe adresa: contact@editurahermann.com Textele nu trebuie să aibă spații suplimentare între paragrafe. Textele trebuie trimise în font Times New Roman, Georgia sau Constantia, cu dimensiunea 12, spațiere de 1 cu margini normale (2 cm sus și jos; 2 cm dreapta și stânga), formatul A5, pornire de la pagina 7 sau 9, cuprins automat.

Lucrările transmise la pot include figuri, fotografii sau ilustrați. Acestea trebuie să fie de bună calitate – alb-negru, sepia sau color. Toate imaginile trebuie să fie însoțite de o indicație clară a sursei și a dreptului de autor.

Toate citatele de la autori străini trebuie traduse, cu excepția cazurilor speciale care justifică utilizarea versiunii originale. Citatele din corpul textului nu trebuie să depășească 1-3 rânduri, între ghilimele. Epigrafele, dacă există, ar trebui să fie scurte. Interpolările incluse între paranteze drepte [ ]. Omisiunile indicate prin elipse de 3 puncte între paranteze drepte […].

Titlurile lucrărilor citate trebuie să fie scrise cu caractere cursive. Notele în partea de jos a paginii, numerotate consecutiv. Referințele bibliografice trebuie făcute întotdeauna în text. Lista completă a lucrărilor citate în text (și numai acestea) trebuie inclusă la final, cu titlul „Referințe”, ordonate alfabetic după numele autorilor. În cazul mai multor autori, numele trebuie separate prin punct și virgulă. În cazul unei traduceri, referința trebuie să includă numele traducătorului. Pe lângă locul publicării, editorul trebuie să fie întotdeauna indicat. Când se face referire la articole de jurnal sau capitole din antologii sau cărți editate, trebuie indicate paginile textului citat.

Aici, în Capitala Culturală Europeană vă așteptăm cu multă căldură, noi editura ”Hermann” dorindu-ne nespus să întâlnim scriitori debutanți și consacrați, gata pregătiți pentru lansarea noilor lucrări!

Dorm mult curaj scriitorilor și le urăm multă putere de muncă, mai ales acolo unde desigur inspirația există ca rezultantă directă a unei continue activități în domeniul lecturii și cel al redactării – fără să mai amintim de cel al conversației și al discursului – produse în cele mai diverse ocazii și locați culturale, de la dezbaterile în medii private la conferențierile libere în perimetre culturale de diverse intensități.